بیدل دهلوی


ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل فرزند میرزا عبدالخالق
در سال ۱۰۵۴‍ ﻫ.ق به دنیا آمد. او شاعر پارسی‌گوی است که از ترکان جغتایی برلاس یا ارلاس بدخشان بود؛ وی در پتنه در ایالت بهار هندوستان متولد شد و تربیت یافت و بیشتر عمر خود را در شاه جهان‌آباد دهلی به عزت و آزادی زندگی کرد و با اندیشه‌های ژرف آثار منظوم و منثور خود را ایجاد نمود.
 بیدل ‌روز چهارم صفر سال ۱۱۳۳ ه‍.ق در دهلی زندگی را بدرود گفت و در صحن خانه‌اش، در جایی‌که خودش تعیین کرده بود، دفن گردید.
 از بیدل غیر از دیوان غزلیات آثار ارزشمند دیگری در دست است که مهمترین آنها عبارتند از:

 مثنوی عرفان
 مثنوی محیط اعظم
 مثنوی طور معرفت
 مثنوی طلسم حیرت
 رباعیات
 چهار عنصر (زندگینامه خود نوشت شاعر(
 رقعات
 نکات
و .....

مشاوره تلفنی تحصیلی میهن مشاور

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها